АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

1. Београдска академија пословних и уметничких струковних студија

Председник Академије: др Миодраг Паспаљ, професор

Е-маил: info@bpa.edu.rs WEB: www.bpa.edu.rs Адреса: Краљице Марије 73, Звездара Град: Београд Телефон: 011/3042-300 

2. Академија струковних студија Београд

Председник Академије: др сци. мед. Данијела Пецарски, професор

Е-маил: info@assb.edu.rs WEB: www.assb.edu.rs Адреса: Бул. Зорана Ђинђића 152а, 11070 Нови Београд Град: Београд Телефон: 011/2698-222

3. Академија техничко – уметничких струковних студија Београд

Председник Академије: др Bepa Пeтровић, проф.

Е-маил: office@atuss.edu.rs WEB: www.atuss.edu.rs Адреса: ул. Старине Новака бр. 24, 11020 Палилула Град: Београд Телефон: 062/8050-725

4. Академија техничких струковних студија Београд

Председник Академије: др Марина Стаменовић, проф.

Е-маил: info@atssb.edu.rs WEB: www.atssb.edu.rs Адреса: Катарине Амброзић 3 Град: Београд Телефон: 011/64 10 990

5. Академија струковних студија Шабац

Председник Академије: др Светлана Карић, професор

Е-маил: akademija@akademijasabac.edu.rs WEB: www.akademijasabac.edu.rs Адреса: Добропољска 5 Град: Шабац Телефон: 015-342-172

6. Академија струковних студија Јужна Србија

Председник Академије: др Предраг Стаменковић, професор

Е-маил: info@akademijajs.edu.rs WEB: www.akademijajs.edu.rs Адреса: Партизанска 7 Град: Лесковац Телефон: 016/254-961

7. Академија васпитачко – медицинских струковних студија

Председник Академије: др Зорица Дуковић, професор

Е-маил: info@avmss.edu.rs  WEB: www.avmss.edu.rs Адреса: Балканска 18 Град: Крушевац Телефон: 037 447 007

8. Академија струковних студија Шумадија

Председник Академије: др Милан Ђорђевић, професор

Е-маил: office@asss.edu.rs  WEB: www.asss.edu.rs Адреса: Трг тополиваца 4, пошт. фах 173 Град: Крагујевац Телефон: 034/300-990, тел./факс: 034/335-213

9. Академија струковних студија Западна Србија

Председник Академије: др Љубица Диковић, професор

Е-маил: skola@vpts.edu.rs  WEB: www.akademijazs.edu.rs Адреса: Трг Светог Саве 34 Град: Ужице Телефон: 031/513-385, 512-013

10. Академија техничко – васпитачких струковних студија

Председник Академије: др Душан Радосављевић, професор

Е-маил: info@akademijanis.edu.rs  WEB: www.akademijanis.edu.rs Адреса: Београдска 18 Град: Ниш Телефон: +381 18 588 210

11. Академија струковних студија косовско метохијска

Председник Академије: др Милан Мишић, професор

Е-маил: office@akademijakm.edu.rs WEB: www.akademijakm.edu.rs Адреса: Доситеја Обрадовића ББ Град: Лепосавић Телефон: +381 28 83 780

12. Топличка академија струковних студија

в.д. председника Академија: проф. др Звонко Златановић

Е-маил: info@toplicka.edu.rs WEB: www.toplicka.edu.rs Адреса: Ћирила и Методија бр. 1 Град: Прокупље Телефон:  +381 27 324 311

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Висока техничка школа струковних студија Нови Сад

Директор: др Бранко Савић Е-маил: skola@vtsns.edu.rs WEB: www.vtsns.edu.rs Адреса: Школска 1 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/4892-500 Факс: 021/4892-515 Телефон секретара:021/4892-507 Телефон студентске службе: 021/4892-507 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/4892-508

2. Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Директор: др Јелена Дамњановић Е-маил: skola@vps.ns.ac.rs WEB: www.vps.ns.ac.rsАдреса: Владимира Перића Валтера 4 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/485-4004 Факс: 021/6350-367 Телефон секретара: 021/485-4006 Телефон студентске службе: 021/485-4030 021/485-4052 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/485-4027

3. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад

Директор: др Бојан Милошевић Е-маил: vsovinfo@gmail.com WEB: www.vaspitacns.edu.rs Адреса: Петра Драпшина 8 Град: 21000 Нови Сад Телефон: 021/451-683 Факс: 021/452-441 Телефон секретара: 021/451-683 Телефон студентске службе: 021/451-288 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 021/452-063

4. Висока школа стуковних студија за васпитачe “Михаило Палов” Вршац

в.д. Директора: др Даница Веселинов Е-маил: vsvasdirektor@hemo.net WEB: www.uskolavrsac.edu.rs Адреса: Омладински трг 1 Град: 26300 Вршац Телефон: 013/833-420 Факс: 013/832-517 Телефон секретара: 013/832-517 Телефон студентске службе: 013/831-628 Телефон финансијско- рачуноводствене службе: 013/823-680 O школи: English

5. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда

Директор: др Ангела Месарош Живков Е-маил: vsssovki@vaspitacka.edu.rs WEB: www.vaspitacka.edu.rsАдреса: Светосавска 57 Град: 23300 Кикинда Телефон: 0230/439-250 Факс: 0230/439-250 Телефон секретара: Телефон студентске службе: 0230/22-423

6. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сремска Митровица

в.д. Директора: др Дејан Савичевић, проф. Е-маил: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs WEB: www.sm-vaspitac.edu.rsАдреса: Змај Јовина 29 Град: 22000 Сремска Митровица Телефон: 022/621-864 Факс: 022/621-864 Телефон секретара: 022/621-864 Телефон студентске службе: 022/621-864 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 022/622-231

7. Висока техничка школа струковних студија Зрењанин

Директор: др Лазо Манојловић, проф. Е-маил: office@vts-zr.edu.rs WEB: www.vts-zr.edu.rs Адреса: Ђорђа Стратимировића 23 Град: 23000 Зрењанин Телефон: 023/565-896 Факс: 023/565-896 Телефон секретара: 023/565-896 Телефон студентске службе: 023/562-389 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 023/565-005 O школи: English

8. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица

Директор: др Власта Липовац, проф. Е-маил: vsovsu@gmail.com WEB: www.vsovsu.rs Адреса: Банијска 67 Град: 24000 Суботица Телефон: 024/547-870 Факс: 024/547-870 Телефон секретара: 024/547-870 Телефон студентске службе: 024/547-870 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/547-860

9. Висока техничка школа струковних студија Суботица

Директор: др Игор Фирстнер Е-маил: office@vts.su.ac.rs WEB: www.vts.su.ac.rsАдреса: Марка Орешковића 16 Град: 24000 Суботица Телефон: 024/655-201 Факс: 024/655-255 Телефон секретара:024/655-239 024/655-208 Телефон студентске службе: 024/655-229 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 024/655-238

10. Академија за националну безбедност Београд

Директор: др Драган Симеуновић

Е-маил: akademija@bia.gov.rs WEB: www.bia.gov.rs Адреса: Краљице Ане бб Град: Београд Телефон: 011/3639-679

11. Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија

Директор: др Данијела Манић

Е-маил: info@vakademija.edu.rs WEB: www.vakademija.edu.rs Адреса: Булевар војводе Бојовића 2 Град: Београд Телефон: +381 11 21 82 944

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ОСНИВАЧ НИЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Висока пословна школа струковних студија Чaчак

Директор: др Саво Радоњић Е-маил: arhiva@vpscacak.edu.rs WEB: www.vpscacak.edu.rs Адреса: Градски парк бр. 2 Град: 11080 Земун Телефон: 069/333-5025 Факс: 032/311-351 Телефон секретара: Драгана Соврлић 063/1027-100 Телефон студентске службе: Урош Пушковић 063/1023-162 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: Дара Нисић 063/1021-828

2. Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“ Београд

Директор: Проф. др Срећко Потић Е-маил: office@vmsmmilankovic.edu.rs WEB: www.vmsmmilankovic.edu.rs Адреса: Црнотравска 27 Град: 11000 Београд Телефон: 011/3530-611 Факс: 011/3530-642 Телефон секретара: 011/3530-661 Телефон студентске службе: 011/3530-603 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/3530-623 011/3530-655 O школи: Српски – English

3. Висока спортска и здравствена школа струковних студија Београд

в.д. директора: др Ана Крстић, проф. Е-маил: skola@vss.edu.rs WEB: www.vss.edu.rs Адреса: Тоше Јовановића 11 Град: 11000 Београд Телефон: 011/7550-051 Факс: 011/7550-051 Телефон секретара: 011/7546-342 Телефон студентске службе: 011/7550-162 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/7546-342

4. Висока здравствено-санитрана школа струковних студија „Висан“ – Београд

Директор: др Анка Војводић Е-маил: skola@vzsvisan.com WEB: www.vzsvisan.com Адреса: Тошин Бунар 7а Град: 11000 Београд Телефон: 011/307-6470 Факс: 011/307-6473 Телефон секретара: 011/307-6470 Телефон студентске службе: 011/307-6470 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/307-6470 O школи: English

5. Висока струковна школа организационих студија „Едука“ Београд

Директор: др Филип Ђоковић Е-маил: info@vos.edu.rs WEB: www.vos.edu.rs Адреса: Мајке Јевросиме 15 Град: 11000 Београд

6. Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације

Директор: др Aнка Булатовић Е-маил: info@mpk.edu.rs WEB: www.mpk.edu.rs  Адреса: Ратарски пут 8а Град: 11000 Београд Телефон: 011/6309-385 064/6432-622 065/8818-620

7. Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ Крушевац

в.д. Директора: др Ана Скоруп, проф. Е-маил: office@visokaposlovnaskola.edu.rs WEB: www.visokaposlovnaskola.edu.rs Адреса: Топличина 12  Град: 37000 Крушевац Телефон: 037/420-230 037/420-231 Факс: 037/420-231 Телефон секретара: 037/420-231 Телефон студентске службе: 037/427-279 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 037/420-230

8. Висока школа струковних студија за економију и управу Београд

Директор: др Слободан Словић Е-маил: office@rafin.edu.rs WEB: www.rafin.edu.rs Адреса: Имотска 1 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2462-623 Факс: 011/3098-198 Телефон секретара: Телефон студентске службе: Телефон финансијско-рачуноводствене службе:

9. Висока школа струковних студија „Спортска академија“ Београд

Директор: др Мирослав Смаијћ, проф. Е-маил: spak@sbb.rs WEB: www.sportsacademy.edu.rs Адреса: Вјекослава Ковача 11 Град: 11000 Београд Телефон: 011/2414-901 Факс: 011/2414-901 011/2401-486 Телефон секретара: 011/2401-485 011/2414-901 Јелена Перишић Телефон студентске службе: 011/2401-486 Тамара Пајић Леонора Обрадовић Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2415-766 Петровић Радомир

10. Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност Ниш

Директор: др Веселин Конатар Е-маил: studentska_sluzba@kib.edu.rs WEB: kib.edu.rs Адреса: Београдска 1 Град: 18000 Ниш Телефони: 018/209-500, 018/297-222 , 065/8-305-225

11. Висока школа струковних студија за информационе технологије Земун

Директор: др Валентин Кулето, проф. Е-маил: office@its.edu.rs WEB: www.its.edu.rs Адреса: Цара Душана 34 Град: 11080 Земун Телефон: 011/3168-223 Факс: 011/3168-223 Телефон секретара: 011/2096-777 Телефон студентске службе: 011/2096-773 Телефон финансијско-рачуноводствене службе: 011/2096-777

12. Висока школа – академија фудбала Београд

Директор: др Владислав Илић Е-маил: info@akademijafudbala.com WEB: www.akademijafudbala.com Адреса: Делиградска 27/II Град: 11000 Београд Телефон: 011/ 3650-137

13. Висока струковна школа ИЦЕПС -интернационални центар за професионалне студије

Директор: др Срђан Стојановић; Е-маил:office@iceps.edu.rs WEB: www.iceps.edu.rs    Адреса: Топличин венац 7/1; Телефон:011/655-51-90

14. Висока здравствена школа струковних студија „Медика“

Директор: проф. др Мирослав Кнежевић ; Е-маил:info@medika.edu.rs WEB: www.medika.edu.rs  Адреса: Митрополита Петра бр. 8 Београд; Телефон: 060 20 22 150

ВЕСТИ

ОГРОМАН УСПЕХ CCHE 2024 КОНФЕРЕНЦИЈЕ

14.02.2024

На недавно завршеној конференцији CCHE 2024, светска академска заједница је била сведок великог усп[...]

ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА И ВИСОКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

05.02.2024

Оглас у прилогу. Рок за подношењe пријаве је 7 (седам) дана од дана објављивања на сајту Конференци[...]

Успешно oтворена CCHE 2024 Конференција

30.01.2024

Уз велико задовољство и ентузијазам, отворена је "CCHE" конференција на Копаонику. Престижни догађа[...]

Нови састанак Организационог одбора: У сусрет "CCHE" 2024 конференцији

19.01.2024

Данас је на Високој школи струковних студија за информационе технологије (ИТС-у) одржан важан саста[...]

Одржан састанак Организационог Одбора "CCHE" на ИТС - завршне припреме за конференцију

12.01.2024

На Високој школи струковних студија за информационе технологије (ИТС), као и онлајн, одржан је још [...]