Члан Управног одбора за Национално акредитационо тело

Према члану 14. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017) Влада образује Национално акредитационо тело ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.  Орган управљања Националног акредитационог тела је Управни одбор. Сагласно члану 16. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017) једног члана Управног одбора предлаже Конференција академија и високих школа из реда професора струковних студија.

Чланови управног одбора бирају се на период од четири године, са могућношћу још једног избора. Члан управног одбора не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у орган политичке странке или на дужност органа пословођења високошколске установе, као ни лице које је члан Националног савета, Комисије за акредитацију или лице које је запослено у Националном акредитационом телу. Члан управног одбора има право на накнаду за рад у износу који утврђује Влада.

Заинтересовани кандидати се могу приајвити електронски слањем попуњеног образца на мејл адресу Конференције konferencija@vpskp.edu.rs до среде 07.03.2018. године до 23:59 часова.

Образац за пријављивање за члана Управног одбора Националног акредитационог тела

ВЕСТИ

Др Бранко Савић, Председник КАССС-а, одржао инспиративно предавање на конгресу студената струковних студија

04.12.2023

У понедељак 4. децембра 2023. године, др Бранко Савић, угледни професор и председник Конференције а[...]

Најава предавања председника КАССС-а на конгресу СКАССС-а

20.11.2023

Др Бранко Савић, професор, председник Конференције академија и високих школа Србије одржаће 4.12.20[...]

ОДРЖАН САСТАНАК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „CCHE” НА ИТС-У

15.11.2023

У просторијама ИТС-а одржан је састанак Организационог одбора Међународне мултидисциплинарне конфер[...]

Састанак КАССС-а и директора виших школа из Словеније

20.10.2023

На састанку са 27 директора виших школа из Словеније које је уприличила Конференција акдемија и вис[...]

Састанак организационог одбора ”CCHE” конференције

20.10.2023

Чланови организационог одбора - запослени у академијама и високим школама струковних студија Србије[...]