Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

Конференција академија и високих школа Србије, у складу са чланом 11 став 1. тачка 2. и ставом 6. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), ставља на увид јавности листу пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање.

Примедбе и предлози у вези са пријављеним кандидатима могу се доставити у року од 15 дана од дана стављања листе кандидата на увид јавности, на адресу Конференција академија и високих школа Србије, Булевар Михајла Пупина бр. 2, источни улаз, V спрат, канцеларија 568, 11070 Нови Београд, непосредно или препорученом пошиљком као и електронском поштом на адресу konferencija@kasss.rs

Листа пријављених кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

1.Александар Булајић

2. Андријана Ђурђевић

3. Бобан Дашић

4. Борис Сиљковић

5. Бранко Бошковић

6. Вера Милошевић

7. Владан Ђулаковић

8. Владимир Балтић

9. Горан Дикић

10. Ђорђе Диховични

11. Ђорђе Михаиловић

12. Зорица Милановић

13. Ива Деспотовић

14. Јулија Авакумовић

15. Марија Перић

16. Предраг Дробњак

17. Предраг Ралевић

18. Сања Петронић

19. Татјана Маринковић

ВЕСТИ

Др Бранко Савић, Председник КАССС-а, одржао инспиративно предавање на конгресу студената струковних студија

04.12.2023

У понедељак 4. децембра 2023. године, др Бранко Савић, угледни професор и председник Конференције а[...]

Најава предавања председника КАССС-а на конгресу СКАССС-а

20.11.2023

Др Бранко Савић, професор, председник Конференције академија и високих школа Србије одржаће 4.12.20[...]

ОДРЖАН САСТАНАК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „CCHE” НА ИТС-У

15.11.2023

У просторијама ИТС-а одржан је састанак Организационог одбора Међународне мултидисциплинарне конфер[...]

Састанак КАССС-а и директора виших школа из Словеније

20.10.2023

На састанку са 27 директора виших школа из Словеније које је уприличила Конференција акдемија и вис[...]

Састанак организационог одбора ”CCHE” конференције

20.10.2023

Чланови организационог одбора - запослени у академијама и високим школама струковних студија Србије[...]